• Förslag till ändringar i Koreanska Sällskapets stadgar

  1§ Sällskapets ändamål

  Denna mening tillkommer:

  Föreningen skall dessutom förvalta historien och minnet  av särskilt det svenska humanitära engagemanget under och efter Koreakriget.

  2§ Medlemskap och avgifter

  1 mom

  Denna mening utgår:

  ”efter ansökan hos styrelsen  förvärva medlemskap i sällskapet.”

  3 mom.

  Följande ändringar görs:

  ” mars ändras till januari”

  ”juni ändras till april”

  3§ Styrelsen

  1 mom.

  Skallkravet på antalet ledamöter i styrelsen ändras från nio till ”fem till nio” och antalet suppleanter från fyra till ”två till fyra”.

  Skallkravet på hur många styrelseledamöter och suppleanter som skall bytas ut på årsmötet ändras från fem eller sex ledamöter och två suppleanter till ”bör minst tre ledamöter och minst en suppleant avgå”.

  Kravet att en andre vice ordförande skall utses ändras till ”vid behov”.

  4§ Styrelsens årsredovisning

  Tidskravet på revisorerna ändras från sista januari till sista ”april”.

Comments are closed.