• Fokus Korea 2017

  Koreanska sällskapet arrangerade Fokus Korea den 14 oktober. Evenemanget, fullsatt, ägde rum i en av Östermalms föreningsråds lokaler i Fältöversten. Titeln  på årets Fokus Korea var ”Kärnvapenkonflikten på Koreahalvön ”. Detta ämne är verkligen högaktuellt och inte minst intressant. Fokus Korea startade med att vi fikade och minglade runt i lokalen.

  Ordförande Lars Frisk hälsade alla välkomna och inledde med en presentation över bakgrunden till  att Koreahalvön delades i två Koreanationer. Det skedde indirekt när den 38e breddgraden presenterades. USA , som hade stridit med Japan under flera år och efter hårda strider, blev sannolikt överraskade när Sovjetunionen förklarade Japan krig bara några dagar innan Japan erkände sig besegrade. Ryssarna  började ockupera delar av Manchuriet och Korea. Två amerikanska överstar föreslog  i all hast, efter att ha studerat en  karta från ”National Geographic ” , att den 38e breddgraden skulle vara den linje som avgjorde till vem de besegrade  Japanerna  skulle kapitulera. Sovjetunionen accepterade genast och ockuperade snabbt hela norra delen av Koreahalvön. Det skulle dröja nästan en hel månad innan USA landsteg i den södra delen med ockupationstrupp. Den 38e breddgraden var inte avsedd att utgöra en gräns mellan nationer. Kalla kriget nådde dock snart Koreahalvön och breddgraden blev  1948 till gräns mellan de båda Korea. Andra  världskrigets segrarmakter hade misslyckats med att  återge ett förenat Korea sin rättmätiga självständighet. Lars Frisk kom även in på den väg av händelser  som ledde till Koreakriget 1950-53. Dit kom Sverige att sända ett fältsjukhus. Koreakriget cementerade motsättningarna mellan de Koreanska staterna och dess respektive allierade. Det kalla kriget fördjupade dem.

  Ambassadör Lars Vargö, ambassadör i både Sydkorea och Japan, tillika författare och lyriker, utvecklade historiens betydelse för hur dagens aktörer handlar och tänker. Korea har varit skådeplatsen för utländska stormakters kamp om inflytande och fördelar. En lösning på konflikten måste ta avstamp i ländernas skilda kulturer och gemensamma historiska erfarenheter.

  Gabriel Jonsson, filosofie doktor, universitetslärare, koreaexpert och tillika medlem i Koreanska sällskapet  fortsatte presentationerna med att redogöra för Koreas moderna historia, den Japanska kolonialtiden och dess inverkan på dagens Korea.

  Avslutningsvis fick den talrika och engagerade publiken komma med frågor och synpunkter. Publiken utgjords av en blandning av både medlemmar och övriga intresserade i varierande ålder. Det var särskilt glädjande  att två av våra Korea krigsveteraner,  Paul Ohlsén och Inga-Britt  Rörström Jäglund  deltog .  Även veteraner  från NNSC  fanns med.

  Engagemanget från föredragande och publik gjorde att den utsatta tiden, två timmar, inte räckte till utan vi tvingades sätta stopp för frågor och funderingar.

  Ett sort tack till Lars Vargö  och Gabriel  Jonsson samt Lars Frisk som ställde upp  och delade med sig av sina erfarenheter och kunskaper i  det aktuella ämnet .

  Kerstin Frisk

Comments are closed.