• 2018 års stipendiat

  Vid ett sammanträde som ägde rum den 21 mars fattade styrelsen beslut om tilldelning av årets stipendium. Huvuddelen av pengarna till stipendiet får vi in genom lotteriet vid vår årliga julfest. Årets stipendiat heter Clara Da Bin Norberg.

  Clara Da Bin Norberg

  Totalt antal sökande var 14 personer. Åldern på de sökande varierade från 19 år till 27, medelåldern på de sökande var 23 år. Det var 11 kvinnor och 3 män som sökte årets stipendium.  Några var  boende i Stockholmsorådet men det var också sökande från Umeå i norr till Göteborg i söder. Tiden man planerade att studera i Sydkorea varierade. Från att besöka Sydkorea under en vecka för att knyta kontakt med viktiga personer och göra studiebesök till att studera där under två terminer. De flesta skulle studera i Söul utom en som valde Busan för sina studier. Av ansökningarna framgick det att 3 har koreansk mamma och en var adopterad från Sydkorea. De sökande planerade att studera det koreanska språket, koreansk grafisk design, koreansk kultur och tradition, IT relaterade kurser, internationella relationer och koreansk historia och ekonomi samt göra en dokumentär om det globala kärnvapenhotet.

  Årets stipendiat Clara Da Bin Norberg

  Clara är 21 år och har växt upp i Sunborn men har de senaste åren studerat i Stockholm. Hon har sitt ursprung i Sydkorea, blev adopterad vid 6 månader. Clara har en stark önskan att kunna lära sig det koreanska språket och kunna fördjupa sig i den koreanska kulturen. Hösten 2015 började Clara läsa koreanska vid Stockholms universitet. Totalt har Clara studerat koreanska i fem terminer varav två terminer vid Yonsei universitetet i Söul under 1016.  Sedan den 9 mars i år började Clara sina studier vid Ewha Womans University i Söul. Hon kommer att studera där i 19 veckor. Därefter kommer hon att avsluta sina koreanska studier vid Stockholm universitet.

  Det var många sökande med goda meriter som ansökte om årets stipendium. Styrelsen var eniga om att Clara var den som  kvalificerade sig bäst att få årets stipendium. Motiveringen var att Clara trots att hon bara är 21 år har redan visat ett stort intresse för Korea och har mycket goda meriter med en väl motiverad studieplan.

  Utdelningsceremonin ägde  rum i anslutning till årsmötet den 21 april  2018 på Östasiatiska museet. Tyvärr kunde inte Clara delta eftersom hon redan är i Söul.

  Kerstin Frisk

Comments are closed.