• 2020 års stipendium

    Välkommen att söka koreanska sällskapets stipendium. Ansökningar skall vara styrelsen tillhanda senast 2020-03-06.

    Mer information kommer att publiceras på hemsidan längre fram.

Comments are closed.