• 2021 års stipendium

    Välkommen att söka koreanska sällskapets stipendium. Ansökningar skall vara styrelsen tillhanda senast 2021-03-05.

    Mer information kommer att publiceras på hemsidan längre fram.

Comments are closed.