Bakgrund

Krigsveteranerna

Eftersom Sverige av olika skäl inte kunde bidra militärt, beslöt Sveriges regering på kort varsel att bidra med ett fältsjukhus efter att Nordkorea anfallit sin södra granne 1950. Röda Korset gick i juli ut med ett upprop i Sveriges Radio för att rekrytera personal till insatsen. Den 23 september 1950 anlände de första läkarna, sjuksköterskorna och annan personal till Busan för att starta upp verksamheten i det svenska Röda Korsets fältsjukhus i Korea. Sjukhuset fanns efter kriget kvar i Busan till 1957 som civilt sjukhus.

Det är Koreanska Sällskapets ambition att göra det till en tradition att träffas och minnas det svenska sjukhuset den 23 september varje år.

Läs mer om Svenska Röda Korset-sjukhuset i Sigfrid Su-gun Östbergs uppsats Svenska Röda Korset-sjukhuset i Pusan 1950-58 – En studie av den svenska insatsen med avseende på dess varierande verksamhetsfokus samt generella utveckling Svenska Röda Korset-sjukhuset i Pusan 1950-58

 

Om NNSC (Neutral Nations Supervisory Commission)

Vid Koreakrigets slut 1953 inrättades en neutral övervakningskommission, ursprungligen bestående av Sverige, Schweiz, Polen och Tjeckoslovakien. I dag finns Sverige och Schweiz ständigt representerade i Panmunjom på gränsen mellan Nord- och Sydkorea. Polen deltar vid ett par tillfällen varje år. Därmed bidrar länderna till att vapenstilleståndsavtalet från 1953 upprätthålls.

I dag har uppgifterna utökats till att även omfatta verifiering av vissa militära aktiviteter på sydsidan.

Sverige och Schweiz bidrar med fem officerare vardera och delegationernas camp ligger i Panmunjom, platsen där vapenstilleståndsavtalet skrevs under efter Koreakriget och där både fångutväxling och samtal har skett sedan dess. Läs mer om NNSC.