• Sarah Mänd – 2022 års stipendiat

    Vid ett sammanträde som ägde rum den 22 mars fattade styrelsen beslut om tilldelning av årets stipendium. Huvuddelen av pengarna till stipendiet får vi in genom vår julfest och medlemsavgifter. I år var det något färre sökande än tidigare, kanske beroende på pandemin och läget i Ukraina och världen. Trots det var de kvalificerade kandidater som sökte till stipendiet.

    Årets stipendiat heter Sarah Mänd. Hon är 23 år och kommer från Gävle och studerar till läkare i Uppsala. Under sin studietid i Uppsala har Sarah studerat och forskat om biomarkörer i blodet vid psykiska sjukdomar.

    Eftersom Sydkorea har bland de högsta antal personer världen som begår självmord och har depressioner, kändes det viktigt för Sarah att söka till Korea. Sarah har deltagit i koreanska kulturfestivalen både 2017 och 2018. Naturligtvis är Sarah intresserad av sydkoreansk popkultur. I slutet av augusti 2022 lämnar Sarah Sverige för att styra färden mot Seoul och studierna vid Yonsei University.

    Kerstin Frisk

Comments are closed.