Styrelsen

Ordförande: Lars Frisk

Förste v. ordförande: Katarina Eriksson

Sekreterare: Britt-Marie Lundgren

Skattmästare: Katharina Urkko

Klubbmästare: Kerstin Frisk

Övriga ledamöter: Milko Hubner medlemskontakt, Gabriel Jonsson, redaktör; Liang Jingstrand webbmaster, Mikael Kurtmar ledamot.

Vill du komma i kontakt med styrelsen? Här hittar du styrelsens kontaktuppgifter.