Styrelsen

Ordförande: Lars Frisk

Förste v. ordförande: Katarina Eriksson

Andra v. ordförande och sekreterare: Sofia Ekeberg

Skattmästare: Ulrica Andersson

Klubbmästare: Milko Hübner

Övriga ledamöter:Kerstin Frisk, stipendiekommittén; Gabriel Jonsson, redaktör; Sofie Haglund, webbmaster; Isabelle Brånby, ledamot; Ulrica Andersson, ledamot.

Vill du komma i kontakt med styrelsen? Här hittar du styrelsens kontaktuppgifter.