Stipendium 2024

Koreanska sällskapet utlyser 2024 års stipendium. Stipendiet är avsett för fördjupade studier med koreansk anknytning. Berättigade att söka stipendiet skall vara svensk medborgare. Stipendiet är avsett för sökande som planerar att genomföra studier eller redan studerar i Sydkorea.

Särskild ansökningsblankett finns inte. Ansökningshandlingar skall innehålla:

  1. personligt brev om dig själv inklusive kontaktuppgifter (personnummer, postadress, hem- och mobiltelefon, och e-post adress),
  2. studiemeriter,
  3. studieplan eller aktivitetsplan
  4. inbjudan eller antagningsbevis från Korea eller Sverige (om handling från Sydkorea inte utfärdats).

Ansökan skall åtföljas av vidimerade betygskopior eller andra handlingar som åberopas. Skriftlig ansökan lämnas senast 10 mars 2024. Ansökan om stipendium skall sändas till: stipendium@koreanska.se

Skicka dessutom ansökningshandlingarna till:

Kerstin Frisk
Roskullsvägen 24 B
18162 Lidingö.

Stipendiet beslutas av Koreanska sällskapets styrelse på förslag av en av styrelsen utsedd stipendiekommitté. Beslut om utsedd stipendiat kommer ej att motiveras och kan ej överklagas. Stipendiet kommer att utdelas under våren 2024 vid Koreanska sällskapets årsmöte.

Sökande kan komma att kallas till intervju. Vid behov ska referenser kunna lämnas.

Ytterligare information kan lämnas av någon från stipendiekommittén.

Kontakt:

Kerstin Frisk, telefonnummer: 070- 1136831
Gabriel Jonsson, telefonnummer: 08-336247

E-post: stipendium@koreanska.se