Om oss

Koreanska Sällskapet (Koreanska) är en ideell förening baserad på frivilliga insatser och medlemsavgifter.

Ändamålet är att sprida kunskap om och intresse för Korea samt att främja utbyte mellan Sverige och Korea.

Koreanska ger varje kvartal ut en egen medlemstidning ”Yoboseyo”, vilket betyder ”hallå”, något som en korean säger för att påkalla uppmärksamhet. Tidningarna innehåller information och artiklar om Korea, unika, som inte kan hittas någon annanstans. Läs mer om Yoboseyo här.

Varje år delar föreningen ut ett stipendium till en ung svensk person som avser ägna sig åt Korearelaterade studier. Läs mer om stipendiet här.


Aktiviteter

Tillsammans med våra medlemmar arrangerar vi flera årliga aktiviteter. Återkommande program är;

  • familjeaktiviteter som utflykter och julfest,
  • aktiviteter med inriktning på Koreansk kultur och nutid (Fokus Korea)
  • sammankomster för veteraner (tex 23 september till minne av svenska sjukhusets ankomst år 1950 till det krigsdrabbade Korea)

Se vår kalender för aktiviteter och evenemang.


Föreningens historia

Koreanska Sällskapet bildades den 7 april 1961 av personal som tjänstgjort i Sydkorea i National Medical Center (NMC i Seoul) och NNSC (Neutral Nations Supervisory Commission). En initiativtagare var apotekaren Arne C.G. Piltz. En annan av tillskyndarna var medicinalrådet Carl-Erik Groth som dels var den förste chefen för Röda Korsets Fältsjukhus i Busan under Koreakriget 1950-53 och dels 1958 var den förste chefen för NMC. Till den förste ordföranden valdes med.dr. Thore Olovsson.

Den första Svensk-Koreanska föreningen var emellertid Svenska Koreaföreningen/Swedish-Korean Society, som bildades redan 1951 utav hemvändande personal från krigssjukhuset i Busan. Ungefär samtidigt bildades Kamratförbundet Koreaambulansen. 2012 förenades dessa två i Swedish-Korean Society för att 2013 gå samman med Koreanska Sällskapet.

Under de första årtiondena efter bildandet var det hjälpverksamheten i Korea som dominerade. Bla bidrog man till finanserandet av en ögonklinik för barn på Busan City Hospital.

Läs mer om det svenska fältsjukhuset här.