Styrelsen

Ordförande: Katarina Eriksson

Förste v. ordförande: Gabriel Jonsson

Sekreterare: Britt-Marie Lundgren

Skattmästare: Katharina Urkko

Klubbmästare: Kerstin Frisk

Övriga ledamöter: Milko Hubner (medlemskontakt), Gabriel Jonsson (redaktör för Yoboseyo), Mikael Kurtmar (ledamot), Sylvia Dahl (ledamot), Eva Hjelm (ledamot), Sofie Haglund (suppleant)

Vill du komma i kontakt med styrelsen? Här hittar du styrelsens kontaktuppgifter.